December 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

åscha – glupsk, våra åscha – gräver åt sig

åseint – intet

åssnat, åschnat – besvärligt

åtabak, fårstadörrn ståo åtabak – farstudörren stod öppen

åti – bredvid

åvåot – blötföre

åväxt – öde, avsides

åårn – ordna

äindje – höbärgning

äinkot, djåra i äinkot – på pin kiv, göra med flit

ämli – känna sig dålig, inte i form

ända läik – (tänk) ändå

ät – inte

ät je veissa – åtminstone inte jag

äärn – ämna, je jär ärne – jag ämnar, tänker

äärrd – kull, fågelkull

öffer – i vägen, stå öffer – stå i vägen

ögondes – avundsjuk, missunnsam

örkdan – vardagen

örkt – besvärligt, slitsamt

örsnöurr – trollslända

ötyvi – utöver

öuta – utantill

öutle – less, trött, missmodig

öyntjeli – ynklig

öytteri – omkring, utanför

öyttro – utanför

öö – öda, ödsla

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för December 2021

November 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

åokåna – obekant, främling

åolöten – rackarungar

åom vårtanne – huller om buller, virrvarr

åondaföron – oföretagsam

åoppstoka – uppklädd

åopptoga – uppförslut, uppförsbacke

åoschak – orsak

åoserotarmen – lysten, sugen på något gott att äta, beror på den ”tarmen”

åoskjavers – inte så illa, inte oävet

åotjit – okänd

åovöḻa – spefull, respektlös

åovöḻing – lymmel

åovörn – otrevligt sätt

åoånis – missunnsam

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för November 2021

Oktober 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

å nöyest – ospårat, skidder å nöyest – åka skidor ospårat

åbek se – åbäka sig, kråma sig

åborda – ovanlig, avvikande

åites – oavbrutet

åll – trött

åller – aldrig

ållre – allaredan

ållterere – irriterad, upprörd

åḻmöken – mjölkört, rallarros

åodjin – ogin, snål

åofeḻa – ofärdig, halt, handikappad

åohäft – omedvetet

åoiti – svulten, ej ätit

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Oktober 2021

September 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L, (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

wåran – varifrån

wårrn – varje

wåssbito – biter vasst, om ex mygg

wäkalit – vingligt

välis di – lyckliga du

vämmaḻe – vadmal

väsand – oväsen

väsitofḻu(g)in – närgångna flugor (uttalas med eller utan g)

yri, anderyri  – skidspår

yvidjivi – övergiven, öde

yviåta – överlopps, rester

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för September 2021

Augusti 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L, (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

vesoma – omedelbart

vetandessiok – nyfiken, vetgirig

vi(g)olant – spänstig, vig, alert

vono, moni – var, voniders – var någonstans

voorn – våran

vyri å fyri – varit och farit

wå verklit – vad i all sina dar

wå vål de – vad fattas dig, vad vållar dig, hur är det fatt

wåḻar – varje, wåḻar gjak – varje gång

våra gåfför – vara god för, kunna, orka

våra i dröken – yrvaken

våra skröup – slösa, misshushålla, ta för sig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Augusti 2021

Juli 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

uti å bordi – vela, vara osäker

utimilla – emellanåt

ve täin – så småningom, tids nog

weeḻ – gråta (om barn)

vei – vid

veidd – vidd

veiller – bättre, ät na veiller – inte något bättre

weimeli – ironisk

ve– väl, bra

ve – värd, värde

veḻa – världen

wenna – vresig, tvär

ver – väder

vergrann – bryr sig inte om vädret                              

versmökot – unken smak eller doft, om bröd eller mjöl

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Juli 2021

Juni 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

tääintj – tänka

töḻosparr – bofink

tönningan – när snön har tinat runt trädstammarna

törre harmen – ren ilska, göra något i ren ilska

töugg såoḻa – tugga sol, driva omkring, gå och driva

töy se – ty sig

töysklandsres – Tysklandsresa, omskrivning för abort, barnafödsel utomlands

töyttj – tycka, wå tyttj do, wå tyss do – vad tycker du

töyttj somaless – samtycka

töyttjes våra – vara fin i kanten, tyckte sig vara märkvärdig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Juni 2021

Maj 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

twåa se – tvätta, tvaga sig

twörrt – omedelbart, genast

tåḻa stöyggt – tala vulgärt

tåḻa åostjilit – tala otydligt, sluddra

tåḻtweinne kjaff – mycket starkt kaffe

tåmång – tomhänt, gja ät tåmång yvi gåḻn – gå inte tomhänt över gården

tåomb – tumme

tåomben meitt ini hata – ha tummen mitt i handen, vara opraktisk

tååsk – liten flicka, flicksnärta

täi – ofta

tändrik – häftstift

tänkt, åt våra tänkt – att vara underfundig

tärrest – jämt, för det mesta

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Maj 2021

April 2021

April 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist

uttalas som tjockt L

treiakegjaffel – högaffel med tre pinnar                                                                

triridan – tredjedag jul

tröno – trana

trönskes – trilskas, vara uppstudsig

tröytj – trycka

tuken – sådan

tuko – dis

tuḻo  – tålig

tweint – parvel, litet barn

tweintan – små barn, även småfåglar

twet – träflisa, splint

twetmåre – små trästickor, ex i vedboden

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för April 2021

Mars 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
 uttalas som tjockt L

taksteicken – takspån

tjiḻ – brunn

tjiḻ – ås, höjd

tjillit, tjinlit – rätt åt dig

tjiok – pingla

tjiora – tjurig

tjiro – tjära

tjirotjäll – syrsa

tjitt – kätte för ex får

tjyk – kök

tjåḻan – tjälen

tjärka – lite rädd

tjöges – vara spyfärdig

tjöyl – ryggsäck

toḻ – tvål

toḻa – tåla

trak – trång

trånas – sträcka sig efter

tråsa – lätt snöfall eller regn

tråssgåḻ – tröskel

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Mars 2021