Publicerat i Okategoriserade

April 2019                                         

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

i kwi  – i kväll, åt kwiḻo – till kvällen

il – eld

iil – att elda

iirn – er

iirn höund – er hund

i la – tillsammans

i mörrn i morse, å mörrno – i morgon bitti

ipi/ypi – öppen

irer – era

irer bån – era barn

it öut, råope it öut – rakt ut, ropade rakt ut

ivi/yvi – över

ivi veo – över vägen

Publicerat i Okategoriserade

Mars 2019                                           

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

haaskslösa

happ ätthärma någon, ta efter någon

harmelispydig

harmelitförargligt

ha´ta händig

heiller yvi slarva över

he´v, hån jär ät så he´v bra, han mår inte så bra

håmatfånigt

hårschkḻihalsduk

hårschtratstenigt

håv äi rätt på

häma de backa, kommando åt häst

härnakalufs, även att lugga

hävalägga, ställa, sätta

Publicerat i Okategoriserade

Februari 2019                                                          

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

gjaklemman – benen

gja ätt se – tryta

gḻeiss – flina

gḻora – glöda

gḻåopan – busungar, slynglar

gnetali – missbelåten

gnipo – lättstött, retlig

grååbb – grop, dialektalt ”grubba”

gröyll – slabba, söla ned

gåfför, våra gåfför – orka med, kunna

gåḻmeilla – (gå) från gård till gård

gåonalkes – kela, smeka

gårk – kåda

Publicerat i Okategoriserade

Januari 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

falit – halt, invalid

farschk – falsk

fe´ḻ – fotspår

fe´es – färdas

fe´ḻa – färdig

femakegjaffla – fingrarna, äta ve femakegjaffla – äta med fingrarna

fikore´r – gestikulera

fly´ys – skala kokt potatis, obs! skåḻa – om rå potatis

fḻå´åk – flåsa

fḻåsali – flamsig

fḻäta tännren – visar tänderna, morrar (om hund)

fåra fyri – dra med sig andra i ex. något bus

fåtane – handtag

fäoskat – murket trä, fnöske

förskrättjelit – förskräckligt

föuse – ladugården

framtöḻo – rättfram, talar först och tänker sedan

fyren å vyren – far och var (stanna)

Publicerat i Okategoriserade

December 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

 

eillsner – ofog, spratt

eingja – ingiva, lura i

eingoloto – till intet, ingenting

einkot – enkom, med flit

einro – innanför

elav – elva

ensi – enbart, endast

erbarmelit – ömkansvärt

eäln – grodden

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade

November 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

ḻ  uttalas som tjockt L

 

dalk – slusk

dape – damm, stoft

disporåt – desperat

djeinnes – gråta

djimenlien – vanligtvis

djiro – flitig, idog

djyridäik – gyttjedike

drämen – smälta, om ex smör

durer – härja

dwååḻ – slumra

dåmen – domna

dån – därifrån

dåntje – unket, avslaget, illaluktande

dårinålen – granbarr

dårje – granris

därfyri – förut

där å scher – här och där

döintja – dynga

Publicerat i Okategoriserade

Oktober 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L och (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

 

barhöur – barhuvad

beicklat – svagt, ostadigt, vingligt

bidjere – begäret

bidjåra – begära

bigja(g)en – begagna

bio teill – bjuda till, anstränga sig

biråma de – besinna dig, hejda dig

bisneippelit – snabbt undanstökat, he djik besneippelit – det gick snabbt, lätt

bitön – ängslig

bjärn – björn

bjärntanna – sicksackstygn

bḻlingres – tappa räkningen, bḻeinger me ät – stör mig inte så jag…

bḻåra – bläddra

Publicerat i Okategoriserade

September 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

aftavaḻ  – aftonvard, kvällsmat

annvåra – iaktta, uppmärksamma

anwår – varannan

aritan – arton

armest – knappast, ett uttryck för tvivel

aroloto – annorlunda

arostans – annanstans

atörs – åt fel håll

avensiok – avundsjuk

avensjåon – auktion

Publicerat i Okategoriserade

Augusti 2018

En av de barnramsor som finns att läsa i stora ordlistan, I åoḻleist opa Köḻismåḻe.  De två ordlistorna och CD-skivan finns åter att köpa på Kalix Bibliotek.

Ett å to´- beribo´
Trei å föyr – sḻå i löyr
Fem å sex – gja till vegs
Sio å ått – gja äätt i pått
Ni´å ti´ – sta å kni´
Elav å tåḻv – slå näsan i gåḻv
Trettan å fjåortan – nåpp ihåp låortan
Femtan å sextan – tjyyr ihåp hästan
Söyttan å aritan – sḻå ihåp tallrikan
Neittan å tjio – häng op i smörtio.

 

Publicerat i Okategoriserade