Februari 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L – takspån

teen – tina, smälta

tegas, he tegas – förnimmelse att någon ska komma, något ska hända

teiest – tidigast

tev –  lukt, föusteven – ladugårdslukt

tiit – tända

tillstöymmelse –  tillstymmelse, skymt, antydan

tio – tjuv

titars – tiotals

tjeipp opa skåon – ta på sig skorna lite slarvigt

tjånat – kall blåst

tjägel – kotte

tjänn se kusin – känna sig vissen, inte i form

tjärel – kärl

tjärela – servis

tå se in dwåḻ – ta sig en tupplur

tå snäott – skövla, kalhugga

tå åoites – skövla, ta rubb och stubb

2021

Januari 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

sweinn – inbunden, tillbakadragen

swiro – svidknott, (knobben – knott)

swåsa – hafsa

swåsaskjaft – en slarvig person

sy – sjö

syrake – skräp i vattnet som flyter iland

syv å – kasta, slänga bort

syvendes, a kåm syvendes – med fart, hon kom med fart

såḻkat – solkigt, smutsigt

såota – smutsig

såvvḻe – sovel, pålägg

sööḻ – gå långsamt, dra benen efter sig

December 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

swåål – svälja

swöḻo – svala (fågeln)

såden – på så vis

såltspilo – salttugga

sånna – sydlig vind

sånnanet, hån kåom sånnanet – han kommer söderifrån

såordåom – svordom

sårifḻåor – sorgflor, sorgslöja

såt – sudd, in såt ve hö – hösudd (jfr trasselsudd)

säive – bredvid, på sidan om

sälifåra – videkissar

söur – en tafattlek

söur – sur

söur, den söur – den skamlige, en omskrivning för djävulen

söy ät – luta inte (båten)

söyttan – sjutton

November 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

ståombeḻ – stappla, stumla

stårbyri – storbjuden

ståschn – stelna

stäcka – kort, stäcker – kortare

stöḻpbåorstolpboda, härbre

störo – stadig, stabil

stöyggtaḻestyggt tal, snuskigt tal

stöyntjbata – band att hissa och knyta upp långa kjolar med vid arbete

swå – svag, klen

Oktober 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

stjömmes – skämmas

stjöynd se – skynda sig

stoka – städa

stokalit – stökigt, ostädat

stoto – stundom, ibland

struko – en tupplur, även en viss sträcka

strågen – storkna, tappa andan

ströuksteicken, reiststeicken – tändstickor

styri – ljustra

styri opa – stödja på som basmat (ex potatis)

September 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

stenhårster – stenig terräng

stjeggles – grimasera

stjeke – skägget

stjeppa, sätt ät stjeppa – ”munnen”, börja inte gråta, lipa

stjihåga – gärdsgård

stjioss ät – brås på, skjutsa efter

stjyḻi – stor spånkorg

stjyyt – sköta om, åt söyt – sköta om barn

stjåḻa – stjäla

stjärskora – skärskåda

Augusti 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

spilo – sticka, flisa, speta

spjättat – styvt, hårt (ex hårt gräddat tunnbröd)

sprak – språng

spräckles – sprattla

spåra – spade (uttalas med kort å)

spöut – stråle (vätska)

spöutt – spotta

steill kåon – utfodra kor

steint – flicka

Juli 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

sogali – saltsugen

sopan – mjölken

soran – issörja

sot, gö sot – trasig, gått sönder

sota öut – sudda ut, gja å sota – dra benen efter sig

sotali – långsam

spe – smal, slank

speiss – spis

speskråok – spiskrok

speskråokan – skridskor av äldre typ

spiin – spjärna

Juni 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

smyri – smörja in

småḻ, i kökosmå– en liten bit, en kaksmula

sneipp å i stot – gå iväg en stund

sneipp åsta – göra en snabbvisit

snota – nudda, snudda vid

snyy – det snöar

snäo – flint, skallig

snäohågge – kalhygge, jfr snaggat

snött – allt, alltihop

snöör se – ta en tupplur, kasta sig

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.