Augusti 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L, (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

vesoma – omedelbart

vetandessiok – nyfiken, vetgirig

vi(g)olant – spänstig, vig, alert

vono, moni – var, voniders – var någonstans

voorn – våran

vyri å fyri – varit och farit

wå verklit – vad i all sina dar

wå vål de – vad fattas dig, vad vållar dig, hur är det fatt

wåḻar – varje, wåḻar gjak – varje gång

våra gåfför – vara god för, kunna, orka

våra i dröken – yrvaken

våra skröup – slösa, misshushålla, ta för sig

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.