December 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

åscha – glupsk, våra åscha – gräver åt sig

åseint – intet

åssnat, åschnat – besvärligt

åtabak, fårstadörrn ståo åtabak – farstudörren stod öppen

åti – bredvid

åvåot – blötföre

åväxt – öde, avsides

åårn – ordna

äindje – höbärgning

äinkot, djåra i äinkot – på pin kiv, göra med flit

ämli – känna sig dålig, inte i form

ända läik – (tänk) ändå

ät – inte

ät je veissa – åtminstone inte jag

äärn – ämna, je jär ärne – jag ämnar, tänker

äärrd – kull, fågelkull

öffer – i vägen, stå öffer – stå i vägen

ögondes – avundsjuk, missunnsam

örkdan – vardagen

örkt – besvärligt, slitsamt

örsnöurr – trollslända

ötyvi – utöver

öuta – utantill

öutle – less, trött, missmodig

öyntjeli – ynklig

öytteri – omkring, utanför

öyttro – utanför

öö – öda, ödsla

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.