Mars 2023

Ernst Lundbäck var en av initiativtagarna till studiecirkeln Köḻiskåḻvan som startades 1978, och även ledare för studiecirkeln. Vid hans bortgång 1993 skrev Hedvig Andersson följande som lästes vid hans begravning:

Ernst Lundbäck till minne

He jär så tåomt å töyst baki kjatedern.

In brå å kḻårsöynt kjar ha lagt ni penna.

Påppere lik där, väntend opa åoḻa

å bökren hav´en stängt för seist gjaka.

Na jåoḻa grönske å na bjärken såva

då fick hån byri längsta somarlåve.

Å bḻåomstertäin hån kåm ve fåeḻkweittre

å have swålle freitt frå väinteräisan.

——

Hån jär ät mer, men vet åt ända feinns´n.

Hån tåḻa än där Köḻismåḻe tåḻas

å där man träivs å kjann birätt å meinnes.

Å tåḻa kot´n å hån tåḻa störot

å sar, åt båonska – hö skå estoméres.

He saar´n bestämt, åt eingen ålls skå stjömmes

yvi de måḻe så jär fåornt å gåmalt.

Båondmåḻe, sar´n, kjan höres makoloto;

he kjan så ilakt tå se lior å väsnes,

som stormen når hån revansér o höst´n,

å kjan räka wåsst som dårinåḻen,

na nåoḻa bḻåås å öure läk åt yrja.

biseinn! He kjan å höres gåore möuntert

som borti reinneil´n milla skḻaverstenan,

där båna ållti bröuke böygg sä kwårnnen.

—–

Men, om do pront vill meinnes våckeråoḻa,

så gja då öut ållén o kwil´n å sätt dä

där veän helt ta slöut å skåoen byri.

Där sjåong´e lent å våckert uti gräse

å åoḻa koma meild å miok ve sånna.

Å om tjärleken sjåong´e å o´ somar´n;

o´ somar´n så ät nåkes ålls lövbḻeka

å där ät frösta kåom å niop å bḻåomen.

Så kjan do siti läindj å båra lona

å åoḻa meinn dä om dåm så hå fyri.

Dom så våor heḻe öundi håḻan täiro

na ne var greist å åssnat mila höusa.

Så må do täintj å tåḻa Köḻismåḻe,

som he ne hördes myttji langt tillbåka.

Å åoḻa, dom skå våra kwår å feinnes

å nöya rösto skå bivåra båondska.

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.