Författararkiv: kalixbygdemal

 

Publicerat i Okategoriserade

Juni 2018 ḻ – uttalas som tjockt L   Kåḻvkreick – spillkråka Siselstjit – gulsparv Spirilipi – enkelbeckasin Djyḻiböytt – taltrast Spititit – talltita Nåristjir – nötskrika Nåttskwötto – fladdermus

Publicerat i Okategoriserade

Maj 2018   däran – därifrån Jär´n bordi Båoträske? Jå, hån jär däran. – Är han från Bodträsk? Ja, han är därifrån. schäran – härifrån Jär´a frå böyn? Jå, a jär schäran. – Är hon från byn? Ja, hon är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

April 2018 ḻ – uttalas som tjockt L   je it fäile till frökost – jag äter fil till frukost nöyhalstreströmmingen – nyhalstrad strömming tånnbrötöylla – hårt eller mjukt tunnbröd, pålägg av exempelvis fisk, potatis, lök (surströmming eller halstrad strömming) … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Mars  2018 ḻ uttalas som tjockt L   hivel – hyvel håmarn å späiken – hammaren och spiken tåombstock – tumstock vötopasse – vattenpasset knäiv – kniv twäing – tving brere – brädan sneicker – snickra trere – trä täḻi – tälja kota – tälja, lite mer planlöst kjaarv – karva kånan – … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Februari 2018 ḻ – uttalas som tjockt L   i stjälltack – ledarfår med skälla in bääss – en bagge i lap – ett lamm tjittn – kätte öullsax – ullsax skröubbståoḻ – skrubbstol där man först satt och grovkammade … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Januari 2018 ḻ – uttalas som tjockt L   i anderbråk – trämall för att böja skidbrätte rännståvaran – skidstavarna tröuen – trugor på skidstaven fjätane – skidspannet öḻen – skinnöglor, enkel skidbindning som helst användes med snibbskor rään – … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

December 2017 Di gja å di gja å kål e promener. Di pråta å di pråta å kål e konverser. Di äta å di äta å kål e bullerjong, å så jär e båra tjyttspare. De går och de går … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

November 2017 I raams Pela, pela fåotan reist ät fåro lööp ät djeto köut ät kåon fann ät åt do läot gja he´m till måmmen å påppen. En ramsa Vicka (rör) på fötterna söka efter fåren springa efter getterna springa … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Oktober 2017 Hin – här Hin skå do få sei – Här ska du få se. Din – där Hån sta jo din – Han står ju där. Säive – på sidan om He var blåbera säive veän – Det … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade