Författararkiv: kalixbygdemal

Februari 2018 i stjälltack – ledarfår med skälla in bääss – en bagge i lap – ett lamm tjittn – kätte öullsax – ullsax skröubbståoL – skrubbstol där man först satt och grovkammade den klippta ullen innan man kardade den … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Januari 2018 i anderbråk – trämall för att böja skidbrätte rännståvaran – skidstavarna tröuen – trugor på skidstaven fjätane – skidspannet öLen – skinnöglor, enkel skidbindning som helst användes med snibbskor rään – åka skidor på längden reinn – åka … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

December 2017 Di gja å di gja å kål e promener. Di pråta å di pråta å kål e konverser. Di äta å di äta å kål e bullerjong, å så jär e båra tjyttspare. De går och de går … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

November 2017 I raams Pela, pela fåotan reist ät fåro lööp ät djeto köut ät kåon fann ät åt do läot gja he´m till måmmen å påppen. En ramsa Vicka (rör) på fötterna söka efter fåren springa efter getterna springa … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Oktober 2017 Hin – här Hin skå do få sei – Här ska du få se. Din – där Hån sta jo din – Han står ju där. Säive – på sidan om He var blåbera säive veän – Det … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

September 2017 rövelsskåon – skor med halvhöga skaft stjinnstövlen – skinnstövlar häLidasswårtskåon – finskor, från början endast svarta låoskåon – svarta helgdagsskor, senare även bruna batskåon – de lindades med vävda skoband runt skaften kängskåon – dam eller barnskor som … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Augusti 2017   Åt våra gnöo – att gnälla och klaga Åt våra försån – att vara försagd Åt våra lakräckt – att ha svårt att försonas Åt våra sniper – att röra sig nätt och på ett fint sätt … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Juli 2017 våra opa äindje – arbeta med slåttern stjiro – skäran, ett redskap leien – lien hässireinden – ”rindor” eller stänger som man hässjade, lade höet på hässistöLpan – hässjestolpar sita – brynsten som användes för att slipa och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Juni 2017 råmptåsken – grodyngel misomarstöke – storstädning innan midsommar konvallibLåomen – liljekonvaljer jank å i gröut – klippa lite grand, jämna till (håret) tjitfoLke – känt folk, personer man träffat förut jåta – äta glupskt sööy ät båt´n – luta inte båten jäärmt – idissla nöyckeL – blinka … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Maj 2017 mafeLat – besvärligt miLdåompt – mjölnypa miokköko – mjukkaka misspjela – försäga sig (ev. med avslöjande min) må´n äi, må´n i – alltid något månnvärra – läppar mäink – minska möurspeora – murslev  

Publicerat i Okategoriserade