Länkar

www.thekalixlanguage.org
Oskar Rönnberg startade denna hemsida år 2010 och här kan du lyssna på intervjuer, historier, dikter och musik bl a  musikgruppen Gårk med en rapp, Heavy Bondska.
Du får även språklektioner i bondska.
Det finns en länk till Facebook-gruppen, thekalixlanguage.

www.facebook.se –  offentlig grupp Kölismåle där folk resonerar på bondska.
Här finns också gruppen, thekalixlanguage.

www.youtube.se – filminslag, bl a framför Ortens Patrask, Jörgen Wennström och Bernt Selberg, Bårti Båstjinäse isi Åkeräindje och Vera Vinter sjunger Bjärka, båda sångerna med text av Hedvig Andersson.