Februari 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L – takspån

teen – tina, smälta

tegas, he tegas – förnimmelse att någon ska komma, något ska hända

teiest – tidigast

tev –  lukt, föusteven – ladugårdslukt

tiit – tända

tillstöymmelse –  tillstymmelse, skymt, antydan

tio – tjuv

titars – tiotals

tjeipp opa skåon – ta på sig skorna lite slarvigt

tjånat – kall blåst

tjägel – kotte

tjänn se kusin – känna sig vissen, inte i form

tjärel – kärl

tjärela – servis

tå se in dwåḻ – ta sig en tupplur

tå snäott – skövla, kalhugga

tå åoites – skövla, ta rubb och stubb

2021

Januari 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

sweinn – inbunden, tillbakadragen

swiro – svidknott, (knobben – knott)

swåsa – hafsa

swåsaskjaft – en slarvig person

sy – sjö

syrake – skräp i vattnet som flyter iland

syv å – kasta, slänga bort

syvendes, a kåm syvendes – med fart, hon kom med fart

såḻkat – solkigt, smutsigt

såota – smutsig

såvvḻe – sovel, pålägg

sööḻ – gå långsamt, dra benen efter sig

December 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

swåål – svälja

swöḻo – svala (fågeln)

såden – på så vis

såltspilo – salttugga

sånna – sydlig vind

sånnanet, hån kåom sånnanet – han kommer söderifrån

såordåom – svordom

sårifḻåor – sorgflor, sorgslöja

såt – sudd, in såt ve hö – hösudd (jfr trasselsudd)

säive – bredvid, på sidan om

sälifåra – videkissar

söur – en tafattlek

söur – sur

söur, den söur – den skamlige, en omskrivning för djävulen

söy ät – luta inte (båten)

söyttan – sjutton

November 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

ståombeḻ – stappla, stumla

stårbyri – storbjuden

ståschn – stelna

stäcka – kort, stäcker – kortare

stöḻpbåorstolpboda, härbre

störo – stadig, stabil

stöyggtaḻestyggt tal, snuskigt tal

stöyntjbata – band att hissa och knyta upp långa kjolar med vid arbete

swå – svag, klen

Oktober 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

stjömmes – skämmas

stjöynd se – skynda sig

stoka – städa

stokalit – stökigt, ostädat

stoto – stundom, ibland

struko – en tupplur, även en viss sträcka

strågen – storkna, tappa andan

ströuksteicken, reiststeicken – tändstickor

styri – ljustra

styri opa – stödja på som basmat (ex potatis)

September 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

stenhårster – stenig terräng

stjeggles – grimasera

stjeke – skägget

stjeppa, sätt ät stjeppa – ”munnen”, börja inte gråta, lipa

stjihåga – gärdsgård

stjioss ät – brås på, skjutsa efter

stjyḻi – stor spånkorg

stjyyt – sköta om, åt söyt – sköta om barn

stjåḻa – stjäla

stjärskora – skärskåda

Augusti 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

spilo – sticka, flisa, speta

spjättat – styvt, hårt (ex hårt gräddat tunnbröd)

sprak – språng

spräckles – sprattla

spåra – spade (uttalas med kort å)

spöut – stråle (vätska)

spöutt – spotta

steill kåon – utfodra kor

steint – flicka

Juli 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

sogali – saltsugen

sopan – mjölken

soran – issörja

sot, gö sot – trasig, gått sönder

sota öut – sudda ut, gja å sota – dra benen efter sig

sotali – långsam

spe – smal, slank

speiss – spis

speskråok – spiskrok

speskråokan – skridskor av äldre typ

spiin – spjärna

Juni 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

smyri – smörja in

småḻ, i kökosmå– en liten bit, en kaksmula

sneipp å i stot – gå iväg en stund

sneipp åsta – göra en snabbvisit

snota – nudda, snudda vid

snyy – det snöar

snäo – flint, skallig

snäohågge – kalhygge, jfr snaggat

snött – allt, alltihop

snöör se – ta en tupplur, kasta sig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Maj 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

 

skårapråm – spark med flak

skååft – arbeta övertid

sköum, he sköum – det skymmer

sleek – slicka

sliver – smickra

slivre – smicker

sḻöförjus – lat och ovårdad person

slöuk – sluka

smiri – smedja

smoḻa sot – smula sönder (även fil eller mjölk med smulat tunnbröd, hårdbröd)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

April 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

 

skröuft – roligt

skröup, våra skröup – slösa

skröuvt – räcker länge

skrövḻa – skrynklig

skweeḻ – skrika, gallskrika

skwåller – skvaller, skvallra

skåkali – skakig, darrig

skåḻ i swett – blöt i svett

skåra – skada (både substantiv och verb)

skåralit – skadligt, värdefullt

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Mars 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

 

skreen – skräna, skrika

skreill – åka skridskor

skreissla – vara ur form

skrepa – skröplig, ur form

skrepe – skräpet

skrod´er – skryta, skrävla

skråne – skrumpen

skråpaböull – sladdbarn

skråväxt – gänglig, tanig

skröno – klenväxt

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Februari 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

 

schḻåkalit – ostadigt, utan styrsel

schwåsali – slarvig, hafsig

sisselstjit – gulsparv

skjack – skev, sned

skjappḻi – skaplig, något så när

skjaver – skava

skḻöör – ödla

skopas – kesa, om ex kalvar eller kor som hoppar och rusar iväg

skora – granska, syna

skral, känn se skral – krasslig, ur form

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Januari 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

 

saken – sakna

sannfeḻa, våra sannfeḻa – tala sanning

sannfärrdi – uppriktig, sanningsenlig

sa´t, sat´n – sand (ofta i bestämd form)

schalu – nedstämd

scheran – härifrån

schḻoos inei se – slafsa i sig glupskt

schḻåkalit – utan styrsel, ostadigt, rankt

schḻåoma – undernärd, mager

schnö´r se – ta en tupplur

schwaska – slarvig

schweinn – allvarlig

schwiro – små knott, svidknott

schwårm – svamla

schwårme – svammel

schåån – härifrån

seindre – smolk, bottenskrap, grums

senfeḻa – saktelig

sior – sjuda

siotweinne kjaff – starkt kaffe

 

December 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
ḻ uttalas som tjockt L

 

rackeḻ – krångla

ragge – dis

reeink – (att) gunga

reek – driva med, följa med

reiststeicken – tändstickor

renfärrli – renlig

revanse´r – härja, stoja, bråka

rikole´r – busa, härja

råḻidjers – sårig, hudflängd

råḻka – svart lera ex. på sjöbotten

råomptåsken – grodyngel

rårarätt – ”radrätt”, enligt boken

råske – matavfall, ex potatiskal som gavs till kreaturen

räot – råma

rösoli – orolig, ej stilla

röu – ser ut att, he röu våra så – det ser ut att vara så

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

November 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

 

pavanse´r – gestikulera

pela (ve fåotn) – vicka med foten

pjesk – flicka

prock – liten kalv

påntlårv – trasdocka

pö´r – trasa

pö´rat – trasigt

                                           

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Oktober 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

 

oani – ovanpå

onda för onda – undan för undan, allt eftersom

opa – på

opa de väise – på det viset, även i betydelsen gravid

omikräing – förvirrad

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

September 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

na, dji na – henne, ge henne

naarschner – något så när

nagoloto – någorlunda

nantin – någonsin

neimb – läraktig, lätt för att lära

nioḻ – smyga (med sig)

niromörkre – månen i nedan, mörkt

nå´k – spydig, ironisk

nåpas – gno och arbeta

nöttjin – naken

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Augusti 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

maak – många

mafeḻat – besvärligt

makoloto – på många sätt

mangs (he) – till och med (det)

mase´r – gå, promenera

meste – nästan, nära på

miḻ – mjöl

miḻdåompt – en nypa mjöl

misspjela sä – försäga sig

mitt i deer – plötsligt, mitt i

moniders – var någonstans

mora – knoga på i lugnt tempo

mågahåo – förstånd att äta lagom mycket

mån äi – alltid något

mäinder he – kanske det

möḻ ihåop – skrynkla ihop

möye – mygg

möyl – boll

                                                                 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för