Maj 2022

Talesätt hämtade ur ordlistan ”Åoḻleist opa Köḻismåḻe”  ḻ uttalas som tjockt L

Såm i kåo opa måḻe dör – likt en ko på målad dörr (sägs om en dum person)

Hån jär ät gåo för böyxen sein – han är inte god för, äger inte sina egna byxor

Di veta ät huri ne gja teill å swe lössren – de vet inte hur det går till att svedja, bränna vägglössen, om de som inte begriper sig

He jär better räken ålldeles fel än mäste rätt – det är bättre att räkna alldeles fel än nästan rätt

Gjamaḻgåssan ha höushålle öundi möyssan – ungkarlarna har hushållet under mössan

Neck meran do kjan men swåra för he do ha djåort – neka medan du kan men stå för det du har gjort

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Maj 2022

April 2022

Talesätt hämtade ur ordlistan ”Åoḻleist opa Köḻismåḻe”

(g) betyder att uttalet skiljer mellan byarna, uttalas med eller utan g

ḻ uttalas som tjockt L

Tjinlit var e, lat var do, din fick do – tjänligt var det, lat var du, där fick du

Sleikt do åomgjas ve, sleikt do bḻä – du blir som dem du umgås med

Gja gåḻmeilla – gå runt mellan gårdarna (kanske med skvaller)

Gåḻfyri – från gård till gård

Gjadd ihåop se – gadda ihop sig, gå ihop

Ha do ne örkt? – Har du det arbetsamt, jobbigt?

Hioḻ ini höure – det går runt i huvudet

A djick an såm i härvelkors – Hon gick an som en garnvinda (snurrade runt)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för April 2022

Mars 2022

Talesätt hämtade ur ordlistan ”Åoḻleist opa Köḻismåḻe”

ḻ uttalas som tjockt L

A ha mirja såm in pissmäor – hon har midja som en pissmyra (smal)

Di jåra såm särken å röva – de är som särken och röven (alltid efter varandra)

Ät jär do bordi såckre – du är inte gjord av socker (sägs till den som är rädd att bli blöt i regnet)

Hån sanne opa ne – han gick ed på det

Gåo densoma – lycklig den

Väḻis di – lyckliga dig

I fḻöuende seinn – ursinne

Koma i fḻöuende seinn – komma i flyende sinne (upprörd, arg)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Mars 2022

Februari 2022

(g) betyder att uttalet skiljer mellan byarna, uttalas med eller utan g

– uttalas som tjockt L

Nagerst – någonstans

Monni nagerst så do rävaspåre? – Var någonstans såg du rävspåret?

Na(g)ostans – någonstans (inte så preciserat)

Ät skå je fåra naostans – Inte ska jag fara någonstans.

Nanvegs – någonstans

Dö skå ät nanvegs! – Du ska inte någonstans!

Na(g)oloto – någorlunda

Je sneickre i båoḻ å he bḻe naoloto – Jag snickrade ett bord och det blev någorlunda.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Februari 2022

2022

Januari 2022

Arostans – annanstans

He jär ät na veiller arostans – Det är inte bättre någon annanstans.

Eingenvegst – ingenstans

Dö gja eingenvegst! – Du går ingenstans!

Eingostans – ingenstans

Eingostans fanns e få se kjaffe – Ingenstans fanns det att få sig kaffe.

Makostans – på många ställen

Makostans var e fåttigt den tein – På många ställen var det fattigt den tiden.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 2022

December 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

åscha – glupsk, våra åscha – gräver åt sig

åseint – intet

åssnat, åschnat – besvärligt

åtabak, fårstadörrn ståo åtabak – farstudörren stod öppen

åti – bredvid

åvåot – blötföre

åväxt – öde, avsides

åårn – ordna

äindje – höbärgning

äinkot, djåra i äinkot – på pin kiv, göra med flit

ämli – känna sig dålig, inte i form

ända läik – (tänk) ändå

ät – inte

ät je veissa – åtminstone inte jag

äärn – ämna, je jär ärne – jag ämnar, tänker

äärrd – kull, fågelkull

öffer – i vägen, stå öffer – stå i vägen

ögondes – avundsjuk, missunnsam

örkdan – vardagen

örkt – besvärligt, slitsamt

örsnöurr – trollslända

ötyvi – utöver

öuta – utantill

öutle – less, trött, missmodig

öyntjeli – ynklig

öytteri – omkring, utanför

öyttro – utanför

öö – öda, ödsla

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för December 2021

November 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

åokåna – obekant, främling

åolöten – rackarungar

åom vårtanne – huller om buller, virrvarr

åondaföron – oföretagsam

åoppstoka – uppklädd

åopptoga – uppförslut, uppförsbacke

åoschak – orsak

åoserotarmen – lysten, sugen på något gott att äta, beror på den ”tarmen”

åoskjavers – inte så illa, inte oävet

åotjit – okänd

åovöḻa – spefull, respektlös

åovöḻing – lymmel

åovörn – otrevligt sätt

åoånis – missunnsam

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för November 2021

Oktober 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

å nöyest – ospårat, skidder å nöyest – åka skidor ospårat

åbek se – åbäka sig, kråma sig

åborda – ovanlig, avvikande

åites – oavbrutet

åll – trött

åller – aldrig

ållre – allaredan

ållterere – irriterad, upprörd

åḻmöken – mjölkört, rallarros

åodjin – ogin, snål

åofeḻa – ofärdig, halt, handikappad

åohäft – omedvetet

åoiti – svulten, ej ätit

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Oktober 2021

September 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L, (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

wåran – varifrån

wårrn – varje

wåssbito – biter vasst, om ex mygg

wäkalit – vingligt

välis di – lyckliga du

vämmaḻe – vadmal

väsand – oväsen

väsitofḻu(g)in – närgångna flugor (uttalas med eller utan g)

yri, anderyri  – skidspår

yvidjivi – övergiven, öde

yviåta – överlopps, rester

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för September 2021

Augusti 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L, (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

vesoma – omedelbart

vetandessiok – nyfiken, vetgirig

vi(g)olant – spänstig, vig, alert

vono, moni – var, voniders – var någonstans

voorn – våran

vyri å fyri – varit och farit

wå verklit – vad i all sina dar

wå vål de – vad fattas dig, vad vållar dig, hur är det fatt

wåḻar – varje, wåḻar gjak – varje gång

våra gåfför – vara god för, kunna, orka

våra i dröken – yrvaken

våra skröup – slösa, misshushålla, ta för sig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Augusti 2021