Juli 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

 

la´k – lång

lakräckt – långsint

leikest do djär – bäst att du gör

latdrev – lat person

lio – ljuga

liot – måste

loka – vicka fram och tillbaka

lokalit – glappt, otätt

lona – lyssna

låoe – ludd

låomp å – kapa av

låtterstjine – norrskenet

löot – lagom

löur – lura, narras

löye – ljummen

löytj – ögla

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Juni 2019                                              

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

ḻ uttalas som tjockt L

 

kjaark – binda eller surra fast

kjaarsch – kasse

kjaffepanfåttane – kaffepannans handtag

kjagger – skaka, darra

kjaggerhänt – darrhänt

kjanabbes – småbråka, retas

kja´p – kam

kjappes – tävla, springa i kapp

kjaröytschabat – gummiband, resårband

kjas – gödselstack

kḻyken – smälta smör eller fett

kḻäppan – (bus)ungar

knora  – knåda

knäos – kulle

knös – tuva eller knöl

kooks – kika, glutta

kota – tälja

kreimen – snuva, influensa

kräingt – raskt, fort

kröup – tröja, olle

kurk – trött, kurka – tröttna

kwiip – dricka hastigt och mycket

kwåsa – ljudet, när man går på blöt myr eller med vattenfyllda stövlar

kådöyntja – kodynga

kåksön – kokhett vatten

kåna – hyvelspån

köut – springa

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Maj 2019                                              

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

jank å (i lite gröut) – jämna eller puts till (håret) lite grand

jyryr, vimmelkantig eller svamlig

jyringsvamlig person

mat – blåser kallt

jåok – gäng, grupp (nedsättande)

jåta – äta glupskt

jäärmt – idissla

jööḻphjälpa

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

April 2019                                         

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

i kwi  – i kväll, åt kwiḻo – till kvällen

il – eld

iil – att elda

iirn – er

iirn höund – er hund

i la – tillsammans

i mörrn i morse, å mörrno – i morgon bitti

ipi/ypi – öppen

irer – era

irer bån – era barn

it öut, råope it öut – rakt ut, ropade rakt ut

ivi/yvi – över

ivi veo – över vägen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Mars 2019                                           

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

haaskslösa

happ ätthärma någon, ta efter någon

harmelispydig

harmelitförargligt

ha´ta händig

heiller yvi slarva över

he´v, hån jär ät så he´v bra, han mår inte så bra

håmatfånigt

hårschkḻihalsduk

hårschtratstenigt

håv äi rätt på

häma de backa, kommando åt häst

härnakalufs, även att lugga

hävalägga, ställa, sätta

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Februari 2019                                                          

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

gjaklemman – benen

gja ätt se – tryta

gḻeiss – flina

gḻora – glöda

gḻåopan – busungar, slynglar

gnetali – missbelåten

gnipo – lättstött, retlig

grååbb – grop, dialektalt ”grubba”

gröyll – slabba, söla ned

gåfför, våra gåfför – orka med, kunna

gåḻmeilla – (gå) från gård till gård

gåonalkes – kela, smeka

gårk – kåda

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Januari 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

falit – halt, invalid

farschk – falsk

fe´ḻ – fotspår

fe´es – färdas

fe´ḻa – färdig

femakegjaffla – fingrarna, äta ve femakegjaffla – äta med fingrarna

fikore´r – gestikulera

fly´ys – skala kokt potatis, obs! skåḻa – om rå potatis

fḻå´åk – flåsa

fḻåsali – flamsig

fḻäta tännren – visar tänderna, morrar (om hund)

fåra fyri – dra med sig andra i ex. något bus

fåtane – handtag

fäoskat – murket trä, fnöske

förskrättjelit – förskräckligt

föuse – ladugården

framtöḻo – rättfram, talar först och tänker sedan

fyren å vyren – far och var (stanna)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

December 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

 

eillsner – ofog, spratt

eingja – ingiva, lura i

eingoloto – till intet, ingenting

einkot – enkom, med flit

einro – innanför

elav – elva

ensi – enbart, endast

erbarmelit – ömkansvärt

eäln – grodden

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

November 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

ḻ  uttalas som tjockt L

 

dalk – slusk

dape – damm, stoft

disporåt – desperat

djeinnes – gråta

djimenlien – vanligtvis

djiro – flitig, idog

djyridäik – gyttjedike

drämen – smälta, om ex smör

durer – härja

dwååḻ – slumra

dåmen – domna

dån – därifrån

dåntje – unket, avslaget, illaluktande

dårinålen – granbarr

dårje – granris

därfyri – förut

där å scher – här och där

döintja – dynga

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för