Oktober 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

å nöyest – ospårat, skidder å nöyest – åka skidor ospårat

åbek se – åbäka sig, kråma sig

åborda – ovanlig, avvikande

åites – oavbrutet

åll – trött

åller – aldrig

ållre – allaredan

ållterere – irriterad, upprörd

åḻmöken – mjölkört, rallarros

åodjin – ogin, snål

åofeḻa – ofärdig, halt, handikappad

åohäft – omedvetet

åoiti – svulten, ej ätit

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Oktober 2021

September 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L, (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

wåran – varifrån

wårrn – varje

wåssbito – biter vasst, om ex mygg

wäkalit – vingligt

välis di – lyckliga du

vämmaḻe – vadmal

väsand – oväsen

väsitofḻu(g)in – närgångna flugor (uttalas med eller utan g)

yri, anderyri  – skidspår

yvidjivi – övergiven, öde

yviåta – överlopps, rester

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för September 2021

Augusti 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L, (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

vesoma – omedelbart

vetandessiok – nyfiken, vetgirig

vi(g)olant – spänstig, vig, alert

vono, moni – var, voniders – var någonstans

voorn – våran

vyri å fyri – varit och farit

wå verklit – vad i all sina dar

wå vål de – vad fattas dig, vad vållar dig, hur är det fatt

wåḻar – varje, wåḻar gjak – varje gång

våra gåfför – vara god för, kunna, orka

våra i dröken – yrvaken

våra skröup – slösa, misshushålla, ta för sig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Augusti 2021

Juli 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

uti å bordi – vela, vara osäker

utimilla – emellanåt

ve täin – så småningom, tids nog

weeḻ – gråta (om barn)

vei – vid

veidd – vidd

veiller – bättre, ät na veiller – inte något bättre

weimeli – ironisk

ve– väl, bra

ve – värd, värde

veḻa – världen

wenna – vresig, tvär

ver – väder

vergrann – bryr sig inte om vädret                              

versmökot – unken smak eller doft, om bröd eller mjöl

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Juli 2021

Juni 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

tääintj – tänka

töḻosparr – bofink

tönningan – när snön har tinat runt trädstammarna

törre harmen – ren ilska, göra något i ren ilska

töugg såoḻa – tugga sol, driva omkring, gå och driva

töy se – ty sig

töysklandsres – Tysklandsresa, omskrivning för abort, barnafödsel utomlands

töyttj – tycka, wå tyttj do, wå tyss do – vad tycker du

töyttj somaless – samtycka

töyttjes våra – vara fin i kanten, tyckte sig vara märkvärdig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Juni 2021

Maj 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoleist opa Köismåe och I åoleist

 ḻ uttalas som tjockt L

twåa se – tvätta, tvaga sig

twörrt – omedelbart, genast

tåḻa stöyggt – tala vulgärt

tåḻa åostjilit – tala otydligt, sluddra

tåḻtweinne kjaff – mycket starkt kaffe

tåmång – tomhänt, gja ät tåmång yvi gåḻn – gå inte tomhänt över gården

tåomb – tumme

tåomben meitt ini hata – ha tummen mitt i handen, vara opraktisk

tååsk – liten flicka, flicksnärta

täi – ofta

tändrik – häftstift

tänkt, åt våra tänkt – att vara underfundig

tärrest – jämt, för det mesta

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Maj 2021

April 2021

April 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist

uttalas som tjockt L

treiakegjaffel – högaffel med tre pinnar                                                                

triridan – tredjedag jul

tröno – trana

trönskes – trilskas, vara uppstudsig

tröytj – trycka

tuken – sådan

tuko – dis

tuḻo  – tålig

tweint – parvel, litet barn

tweintan – små barn, även småfåglar

twet – träflisa, splint

twetmåre – små trästickor, ex i vedboden

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för April 2021

Mars 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
 uttalas som tjockt L

taksteicken – takspån

tjiḻ – brunn

tjiḻ – ås, höjd

tjillit, tjinlit – rätt åt dig

tjiok – pingla

tjiora – tjurig

tjiro – tjära

tjirotjäll – syrsa

tjitt – kätte för ex får

tjyk – kök

tjåḻan – tjälen

tjärka – lite rädd

tjöges – vara spyfärdig

tjöyl – ryggsäck

toḻ – tvål

toḻa – tåla

trak – trång

trånas – sträcka sig efter

tråsa – lätt snöfall eller regn

tråssgåḻ – tröskel

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Mars 2021

Februari 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L – takspån

teen – tina, smälta

tegas, he tegas – förnimmelse att någon ska komma, något ska hända

teiest – tidigast

tev –  lukt, föusteven – ladugårdslukt

tiit – tända

tillstöymmelse –  tillstymmelse, skymt, antydan

tio – tjuv

titars – tiotals

tjeipp opa skåon – ta på sig skorna lite slarvigt

tjånat – kall blåst

tjägel – kotte

tjänn se kusin – känna sig vissen, inte i form

tjärel – kärl

tjärela – servis

tå se in dwåḻ – ta sig en tupplur

tå snäott – skövla, kalhugga

tå åoites – skövla, ta rubb och stubb

2021

Januari 2021

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

sweinn – inbunden, tillbakadragen

swiro – svidknott, (knobben – knott)

swåsa – hafsa

swåsaskjaft – en slarvig person

sy – sjö

syrake – skräp i vattnet som flyter iland

syv å – kasta, slänga bort

syvendes, a kåm syvendes – med fart, hon kom med fart

såḻkat – solkigt, smutsigt

såota – smutsig

såvvḻe – sovel, pålägg

sööḻ – gå långsamt, dra benen efter sig

December 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

swåål – svälja

swöḻo – svala (fågeln)

såden – på så vis

såltspilo – salttugga

sånna – sydlig vind

sånnanet, hån kåom sånnanet – han kommer söderifrån

såordåom – svordom

sårifḻåor – sorgflor, sorgslöja

såt – sudd, in såt ve hö – hösudd (jfr trasselsudd)

säive – bredvid, på sidan om

sälifåra – videkissar

söur – en tafattlek

söur – sur

söur, den söur – den skamlige, en omskrivning för djävulen

söy ät – luta inte (båten)

söyttan – sjutton

November 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

ståombeḻ – stappla, stumla

stårbyri – storbjuden

ståschn – stelna

stäcka – kort, stäcker – kortare

stöḻpbåorstolpboda, härbre

störo – stadig, stabil

stöyggtaḻestyggt tal, snuskigt tal

stöyntjbata – band att hissa och knyta upp långa kjolar med vid arbete

swå – svag, klen

Oktober 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

stjömmes – skämmas

stjöynd se – skynda sig

stoka – städa

stokalit – stökigt, ostädat

stoto – stundom, ibland

struko – en tupplur, även en viss sträcka

strågen – storkna, tappa andan

ströuksteicken, reiststeicken – tändstickor

styri – ljustra

styri opa – stödja på som basmat (ex potatis)

September 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

stenhårster – stenig terräng

stjeggles – grimasera

stjeke – skägget

stjeppa, sätt ät stjeppa – ”munnen”, börja inte gråta, lipa

stjihåga – gärdsgård

stjioss ät – brås på, skjutsa efter

stjyḻi – stor spånkorg

stjyyt – sköta om, åt söyt – sköta om barn

stjåḻa – stjäla

stjärskora – skärskåda

Augusti 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

spilo – sticka, flisa, speta

spjättat – styvt, hårt (ex hårt gräddat tunnbröd)

sprak – språng

spräckles – sprattla

spåra – spade (uttalas med kort å)

spöut – stråle (vätska)

spöutt – spotta

steill kåon – utfodra kor

steint – flicka

Juli 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

sogali – saltsugen

sopan – mjölken

soran – issörja

sot, gö sot – trasig, gått sönder

sota öut – sudda ut, gja å sota – dra benen efter sig

sotali – långsam

spe – smal, slank

speiss – spis

speskråok – spiskrok

speskråokan – skridskor av äldre typ

spiin – spjärna

Juni 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

smyri – smörja in

småḻ, i kökosmå– en liten bit, en kaksmula

sneipp å i stot – gå iväg en stund

sneipp åsta – göra en snabbvisit

snota – nudda, snudda vid

snyy – det snöar

snäo – flint, skallig

snäohågge – kalhygge, jfr snaggat

snött – allt, alltihop

snöör se – ta en tupplur, kasta sig

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för

Maj 2020

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.
uttalas som tjockt L

 

skårapråm – spark med flak

skååft – arbeta övertid

sköum, he sköum – det skymmer

sleek – slicka

sliver – smickra

slivre – smicker

sḻöförjus – lat och ovårdad person

slöuk – sluka

smiri – smedja

smoḻa sot – smula sönder (även fil eller mjölk med smulat tunnbröd, hårdbröd)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för