April 2019                                         

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

i kwi  – i kväll, åt kwiḻo – till kvällen

il – eld

iil – att elda

iirn – er

iirn höund – er hund

i la – tillsammans

i mörrn i morse, å mörrno – i morgon bitti

ipi/ypi – öppen

irer – era

irer bån – era barn

it öut, råope it öut – rakt ut, ropade rakt ut

ivi/yvi – över

ivi veo – över vägen

Publicerat i Okategoriserade

Mars 2019                                           

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

haaskslösa

happ ätthärma någon, ta efter någon

harmelispydig

harmelitförargligt

ha´ta händig

heiller yvi slarva över

he´v, hån jär ät så he´v bra, han mår inte så bra

håmatfånigt

hårschkḻihalsduk

hårschtratstenigt

håv äi rätt på

häma de backa, kommando åt häst

härnakalufs, även att lugga

hävalägga, ställa, sätta

Publicerat i Okategoriserade

Februari 2019                                                          

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

gjaklemman – benen

gja ätt se – tryta

gḻeiss – flina

gḻora – glöda

gḻåopan – busungar, slynglar

gnetali – missbelåten

gnipo – lättstött, retlig

grååbb – grop, dialektalt ”grubba”

gröyll – slabba, söla ned

gåfför, våra gåfför – orka med, kunna

gåḻmeilla – (gå) från gård till gård

gåonalkes – kela, smeka

gårk – kåda

Publicerat i Okategoriserade

Januari 2019

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

falit – halt, invalid

farschk – falsk

fe´ḻ – fotspår

fe´es – färdas

fe´ḻa – färdig

femakegjaffla – fingrarna, äta ve femakegjaffla – äta med fingrarna

fikore´r – gestikulera

fly´ys – skala kokt potatis, obs! skåḻa – om rå potatis

fḻå´åk – flåsa

fḻåsali – flamsig

fḻäta tännren – visar tänderna, morrar (om hund)

fåra fyri – dra med sig andra i ex. något bus

fåtane – handtag

fäoskat – murket trä, fnöske

förskrättjelit – förskräckligt

föuse – ladugården

framtöḻo – rättfram, talar först och tänker sedan

fyren å vyren – far och var (stanna)

Publicerat i Okategoriserade

December 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

 

eillsner – ofog, spratt

eingja – ingiva, lura i

eingoloto – till intet, ingenting

einkot – enkom, med flit

einro – innanför

elav – elva

ensi – enbart, endast

erbarmelit – ömkansvärt

eäln – grodden

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade

November 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

ḻ  uttalas som tjockt L

 

dalk – slusk

dape – damm, stoft

disporåt – desperat

djeinnes – gråta

djimenlien – vanligtvis

djiro – flitig, idog

djyridäik – gyttjedike

drämen – smälta, om ex smör

durer – härja

dwååḻ – slumra

dåmen – domna

dån – därifrån

dåntje – unket, avslaget, illaluktande

dårinålen – granbarr

dårje – granris

därfyri – förut

där å scher – här och där

döintja – dynga

Publicerat i Okategoriserade

Oktober 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L och (g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar

 

barhöur – barhuvad

beicklat – svagt, ostadigt, vingligt

bidjere – begäret

bidjåra – begära

bigja(g)en – begagna

bio teill – bjuda till, anstränga sig

biråma de – besinna dig, hejda dig

bisneippelit – snabbt undanstökat, he djik besneippelit – det gick snabbt, lätt

bitön – ängslig

bjärn – björn

bjärntanna – sicksackstygn

bḻlingres – tappa räkningen, bḻeinger me ät – stör mig inte så jag…

bḻåra – bläddra

Publicerat i Okategoriserade

September 2018

Orden är hämtade ur ordlistorna Åoḻleist opa Köḻismåḻe och I åoḻleist.

uttalas som tjockt L

 

aftavaḻ  – aftonvard, kvällsmat

annvåra – iaktta, uppmärksamma

anwår – varannan

aritan – arton

armest – knappast, ett uttryck för tvivel

aroloto – annorlunda

arostans – annanstans

atörs – åt fel håll

avensiok – avundsjuk

avensjåon – auktion

Publicerat i Okategoriserade

Augusti 2018

En av de barnramsor som finns att läsa i stora ordlistan, I åoḻleist opa Köḻismåḻe.  De två ordlistorna och CD-skivan finns åter att köpa på Kalix Bibliotek.

Ett å to´- beribo´
Trei å föyr – sḻå i löyr
Fem å sex – gja till vegs
Sio å ått – gja äätt i pått
Ni´å ti´ – sta å kni´
Elav å tåḻv – slå näsan i gåḻv
Trettan å fjåortan – nåpp ihåp låortan
Femtan å sextan – tjyyr ihåp hästan
Söyttan å aritan – sḻå ihåp tallrikan
Neittan å tjio – häng op i smörtio.

 

Publicerat i Okategoriserade

Juli 2018

Denna månad blir det en mycket fyndig text skriven av Alexander Lindgren från Påläng. Han framför denna rapp tillsammans med gruppen GÅRK. Lyssna på den genom att klicka på LÄNKAR här ovan, välj http://www.thekalixlanguage.org och klicka på MUSIC.

 

Heavy bondska

Text: Alexander Lindgren

 

He jär beitti o mårjan å je liot stei åopp

je kåok me kjaffe å ta me in kåopp.

Öut bordi höuse å såop å borda bråo

ein ini föuse åsta mjölk i kåo.

 

Je far åt Skåtan å dra åopp näta

je jär håongra å liot jo hå me na äta.

Seimpen å låkan å nan knåbba seik

båra he jär färskt – jär e då läik.

 

Nåpp frusileimbera å stjiot in håra

ät jär e na spåra uti he jär båra djåra.

Åopp ipi berge å hågg se nan tåll

åt kwiln så jär man no gjanska åll.

 

Man hålla rackel schär – kröngo vela

man mora vårn da – bḷä ät nantin feḷa.

Leigg å weil se å våra i fri

he få man djåra når man jär grivi ni.

 

Publicerat i Okategoriserade