April 2018

ḻ – uttalas som tjockt L

 

je it fäile till frökost – jag äter fil till frukost

nöyhalstreströmmingen – nyhalstrad strömming

tånnbrötöylla – hårt eller mjukt tunnbröd, pålägg av exempelvis fisk, potatis, lök
(surströmming eller halstrad strömming)

hå ve na dååpp ini kjaneistern – har vi nåt fikabröd i brödburken (plåtburken)

gred´n – grädde

miḻe – mjöl

ve liot tjyyp eka – vi måste köpa ägg

pålt´n – palt

bḻåopålt´n – blodpalt

störning – stuvning på fläsk eller kött

gröyll – spilla vid sidan om, söla ned när man häller upp exempelvis mjölk

lät smöre kḻyken – låt smöret smälta

Publicerat i Okategoriserade

Mars  2018

ḻ uttalas som tjockt L

 

hivel – hyvel

håmarn å späiken – hammaren och spiken

tåombstock – tumstock

vötopasse – vattenpasset

knäiv – kniv

twäing – tving

brere – brädan

sneicker – snickra

trere – trä

täḻi – tälja

kota – tälja, lite mer planlöst

kjaarv – karva

kånan – hyvelspån

töyndre – tändved

speilk steicken – spänta stickor (för att göra upp eld)

 

 

Publicerat i Okategoriserade

Februari 2018

ḻ – uttalas som tjockt L

 

i stjälltack – ledarfår med skälla

in bääss – en bagge

i lap – ett lamm

tjittn – kätte

öullsax – ullsax

skröubbståoḻ – skrubbstol där man först satt och grovkammade den klippta ullen innan man kardade den

kjard – kard

härvelkors – garnvinda

in nöyststeick – den fästs på en stolsrygg och används för att spänna ut garnhärvan när garnet nystas

in steicksöm – en stickning, exempelvis strumpstickning

 

 

Publicerat i Okategoriserade

Januari 2018

ḻ – uttalas som tjockt L

 

i anderbråk – trämall för att böja skidbrätte

rännståvaran – skidstavarna

tröuen – trugor på skidstaven

fjätane – skidspannet

öḻen – skinnöglor, enkel skidbindning som helst användes med snibbskor

rään – åka skidor på längden

reinn – åka skidor nedför en backe

tjiro – tjära

åt tjåra andran – att tjära skidorna

Publicerat i Okategoriserade

December 2017

Di gja å di gja å kål e promener.
Di pråta å di pråta å kål e konverser.
Di äta å di äta å kål e bullerjong,
å så jär e båra tjyttspare.

De går och de går och kallar det promenera.
De pratar och de pratar och kallar det konversera.
De äter och de äter och kallar det buljong
och så är det bara köttspad.

Publicerat i Okategoriserade

November 2017

I raams
Pela, pela fåotan
reist ät fåro
lööp ät djeto
köut ät kåon
fann ät åt do
läot gja he´m
till måmmen å påppen.

En ramsa
Vicka (rör) på fötterna
söka efter fåren
springa efter getterna
springa efter korna
hittade inte igen dem
måste gå hem
till mamma och pappa.

Publicerat i Okategoriserade

Oktober 2017

Hin – här

Hin skå do få sei – Här ska du få se.

Din – där

Hån sta jo din – Han står ju där.

Säive – på sidan om

He var blåbera säive veän – Det fanns blåbär på sidan om vägen.

Meitta – på mitten

Tjyr ät meitta veän – Kör inte mitt på vägen.

Näret – nedför

Var förseikti na do gja nerät trappen – Var försiktig när du går nedför trappen.

Publicerat i Okategoriserade

September 2017

ḻ – uttalas som tjockt L

 

rövelsskåon – skor med halvhöga skaft

stjinnstövlen – skinnstövlar

häḻidasswårtskåon – finskor, från början endast svarta

låoskåon – svarta helgdagsskor, senare även bruna

batskåon – de lindades med vävda skoband runt skaften

kängskåon – dam eller barnskor som remmades hela vägen

löudden – filtskor

remeskåon – skor som remmades

smärtingskåon – mörkblå eller grå tygskor

skåon tjeeipp – skorna är för stora och ”glappar”

 

Publicerat i Okategoriserade

Augusti 2017

 

Åt våra gnöo – att gnälla och klaga

Åt våra försån – att vara försagd

Åt våra lakräckt – att ha svårt att försonas

Åt våra sniper – att röra sig nätt och på ett fint sätt

Åt våra ettseiend – att alltid vara noga med att saker och ting gagnar en själv

Åt våra vesito – att stanna för länge vid besök eller om smuts som är svår att få bort

Publicerat i Okategoriserade

Juli 2017

ḻ – uttalas som tjockt L

 

våra opa äindje – arbeta med slåttern

stjiro – skäran, ett redskap

leien – lien

hässireinden – ”rindor” eller stänger som man hässjade, lade höet på

hässistöḻpan – hässjestolpar

sita – brynsten som användes för att slipa och bättra på liens egg

weti opa leien – skärpa liens egg

åte – stickande, bitande insekter utomhus såsom mygg och knott, ej getingar

stjöyla – ryggsäck av skinn för maten man hade med

blata – törstsläckande blandning av fil och vatten eller kärnmjölk och vatten

blatflaska – träflaska för drycken

böḻkuno – en kvinna som lyfte upp bördan med hö på mannens axlar

slå opa dåga – slå med lien tidigt på morgonen med dagg i gräset

i kåfåor – kofoder som räckte för en ko i ett år

djile – gille när man firade att höbärgningen var klar, ofta gräddades våfflor

 

 

Publicerat i Okategoriserade